YENİDEN BELGELENDİRME

Belgelendirme ve  gözetim süreçlerinde; beyan, evrak ve ifadelerde, doğruluk, şeffaflık ve masumiyet mutlak aranır. Yanıltıcı bilgi, belge, beyanda sahte evrak ibrazı tespit edilen belgeler iptal edilir