Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

TS EN ISO/IEC 17024 Standardı şartlarına göre oluşturulan Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini yerine getirmek,

Yetkilendirme kriterleri çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,

Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına eşit erişim olanağı sunmak

Her şart ve koşulda gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden faaliyetlerimizi geliştirmek ve sürdürmek,

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmesini önlemek,

Sunduğumuz hizmetlere ilişkin şikâyetleri dikkate almak, tüm adayları itiraz ve şikâyet politikasına ilişkin olarak bilgilendirmek,

Açıklık ve adilliği sağlamak için her itiraz/şikâyetin standardize etmek ve kayıt altına almak,

Tüm faaliyetlerde öncelikle iş sağlığı ve güvenliği hususlarına dikkat etmek,  acil durum prosedürlerinin etkili şekilde yürütmek,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik mevzuata ve MYK’nın ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,

Personellerimize eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve eşit erişim imkânı sunmak,

Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamaktır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi/Şirket Müdürü

Arif Altan YAVUZ