İtiraz ve Şikayet

Tanımlar

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, BOOM Makina Dış Ticaret tarafından personel belgelendirmeyle ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın (belgenin askıya alınması, iptali, gözetime yönelik kararlar, yeniden belgelendirme vb.) tekrar dikkate alınması ya da belgelendirme sınavı soruları ve/veya sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebini,

Şikayet: Bir kişi veya kuruluşun, BOOM Makina Dış Ticaret’in itiraza konu olan faaliyetleri haricindeki faaliyetleri veya BOOM Makina Dış Ticaret tarafından belgelendirilmiş kişilerin faaliyetlerine yönelik olarak memnuniyetsizliklerini bildiren ve cevaplandırılması gereken taleplerini ifade eder.

Öneri: Boom Belgelendirme Dış Ticaret tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

 

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler, İtiraz ve Şikayetlerin niteliğine göre FR-11 İtiraz Takip Formu veya FR-12 Şikayet Takip Formu kullanılarak yapılır.

İtirazlar, itiraza konu kararın kişiye yazılı, sözlü, telefon yolu veya elektronik posta ile bildiriminden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Şikayetler için süre sınırlaması bulunmamaktadır.

İtiraz Formununu indirmek için tıklayınız...

Şikayet Formunu indirmek için tıklayınız...

 

Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi

İletilen şikâyet, itiraz ve öneriler, kayıt altına alınacaktır.

Sınav ve sınav sonuçlarına yönelik itirazlar için kamera kayıtları ve sınav dokümanları incelenecektir.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar, ilgili alanın Ölçme ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenecektir.

Tüm şikâyet ve itirazlar öncelikle Şirket Müdürü veya Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından incelenecektir.

Yapılacak iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

İtirazlar, başvurunun Boom Belgelendirme Dış Ticaret kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 10 işgünü içerisinde çözüme kavuşturularak ve itiraz sahibi bilgilendirilecektir.

Şikâyetler ise Boom Belgelendirme Dış Ticaret kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde çözüme kavuşturularak, gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

İtiraz ve Şikayet için: info@boombelgelendirme.com