Nasıl Başvuru Yapabilirim?

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Adaylar, Boom Belgelendirme’nin sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için “Başvuru Formu”nu doldurarak ön talepte bulunabilir. Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla ilgili olarak ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. Ulusal yeterlilikler için tıklayınız. 

Sınavlar, https://boombelgelendirme.voc-tester.com/giris sayfasında ilan edilir. Başvurular ilan edilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Başvurular online olarak https://boombelgelendirme.com/online-basvuru-formu/ adresi üzerinden veya “Başvuru Formu”nun elden teslimi ile yapılır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız...

BAŞVURU EVRAK LİSTESİ:

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakları sınav tarihinden 7 gün önce adresimize elden teslim etmeleri veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir.

   • Başvuru Formu (ıslak imzalı)
   • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
   • Ödeme Dekontu
   • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge
   • Belge Kullanım Sözleşmesi

  İstenen belgelerini sınav tarihinden 7 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar sınava katılamazlar.

  Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine aşağıdaki bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgesi” e-posta yoluyla gönderilir.

  ÜCRETLER:

  Başvuru ücretleri için tıklayınız.

  BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

  • "Başvuru Evrak Listesi" bölümünde yer alan dokümanlar kontrol edilir.
  • Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan en geç 7 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği hatırlatılır.
  • Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir.

  Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

  TÜZEL KİŞİLİK BAŞVURULARI:

  Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir.  Sınav organizasyonları ve gerekli evrak listeleri tüzel kişilik temsilcisine gönderilir. Gerekli evrakları tamamlanan tüm adayların başvuru formuna yazdıkları e-mail adreslerine de mail olarak gönderilir. Başvuru formları ve ilgili evraklarının merkezimize eksiksiz teslim edilmesinden sonra tüzel kişilikle yapılan sözleşmede yer alan ödeme şartlarının yerine getirilmesinin ardından başvuruları alınmış olur.