GÖZETİM SIKLIĞI

Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin sahip oldukları yetkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla belirli periyotlarda gözetim yapılır. Belgenin veriliş tarihi başlangıç kabul edilerek; Ulusal Yeterlilikte yer alan sürede Gözetim Formunun kişinin çalıştığı firma/kurum tarafından doldurulması istenir. Gözetim yapılabilmesi için, belge sahibi kişinin yeterli bulunduğu alanda, en az; Ulusal Yeterliliklerde belirtilen sürede çalışmış olması şartı aranır.