Başvuru

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Adaylar, Boom Belgelendirme Dış Ticaret’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için www.boombelegelndirme.com adresinde yer alan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurarak ön talepte bulunabilir.

Adaylar online olarak sınav başvuru formunu doldurarak ön başvuru yapabilirler. Sınav başvuru formunu doldurmak içintıklayınız.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. (Bakınız: Ulusal Yeterlilikler)

Bunun dışında ön yeterlilik, asgari şartlar için ilgili alanın "Belgelendirme Programını" ziyaret ediniz.

Sınavlar,https://boombelgelendirme.com/sinav-sonuclari-duyurusu/ sayfasında ilan edilir. Sınavlara başvuru, ilan edilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Sınavlara başvuru, online olarak www.boomakademi.com adresi üzerinden veya elden “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ile yapılır.

BAŞVURU EVRAK LİSTESİ :

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
 • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
 • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge
 • Islak imzalı başvuru form

İstenen belgelerini sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine aşağıdaki bilgileri içeren “sınav giriş belgesi” e-posta yoluyla gönderilir.

E-postası bulunmayan adaylar, “sınav giriş belgelerini” BOOM BELGELENDİRME DIŞ TİC’den kimlik göstermek suretiyle teslim alabilir.

 1. Ad-Soyad
 2. TC Kimlik No, Pasaport No, Geçici Kimlik No(T.C. vatandaşları dışındaki adaylar için)
 3. Sınav Yeri
 4. Sınav Tarihi
 5. Sınav Saati
 6. Sınavına Gireceği Yeterlilik
 7. Sınavına Gireceği Yeterlilik Birimi
 8. Adayın Fotoğrafı

ÜCRETLER:

Başvuru ücretleri için tıklayınız.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 • "Başvuru Evrak Listesi" bölümünde yer alan dokümanlar kontrol edilecektir.
 • Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır.
 • Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir.

Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

 

TÜZEL KİŞİLİK BAŞVURULARI:

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir.  Sınav organizasyonları ve gerekli evrak listeleri tüzel kişilik temsilcisine gönderilir. Gerekli evrakları tamamlanan tüm adayların başvuru formuna yazdıkları e-mail adreslerine de mail olarak gönderilir. Başvuru formları ve ilgili evraklarının merkezimize eksiksiz teslim edilmesinden sonra tüzel kişilikle yapılan sözleşmede yer alan ödeme şartlarının yerine getirilmesinin ardından başvuruları alınmış olur.