Soru & Cevap

1. Boom Belgelendirme Dış Tic. Kimdir?

Boom Belgelendirme Dış Ticaret, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Merkezimiz ,TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardında akredite edilmiş olup, MYK(Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından ulusal yeterliliklere göre 2 alanda personel belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

2. Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesialabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

3. Ulusal Meslek Standardı nedir?

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

4. Ulusal Yeterlilik nedir?

İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

5. Hangi mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyorsunuz?

Makine Montajlığı alanında ;

· Makine Montajcısı (Seviye 3)

· Makine Montajcısı (Seviye 4)

6. Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslekler hangileridir?

23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ unda yapılan değişiklik ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. 25 Mayıs 2016 tarihinden sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişi başına aylık 500 TL idari para cezası öngörülmektedir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

7. Birden Fazla Meslek Dalında Belge Alabilir miyim?

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

8. Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır.

İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

9. Nasıl belge başvurusu yapabilirim?

Adaylar, Boom Belgelendirme Dış Ticaret’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için www.boombelgelendirme.com adresinde yer alan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurarak ön talepte bulunabilir veya web sitesimizden Sınav Başvuru formunu doldurarak online olarak yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvurularda, başvuru formunun ıslak imzalı sureti mutlaka merkezimize iletilmelidir.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

10. Kurumsal başvuru kabul ediyor musunuz?

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir. Sınav organizasyonları ve gerekli evrak listeleri tüzel kişilik temsilcisine gönderilir. Gerekli evrakları tamamlanan tüm adayların başvuru formuna yazdıkları e-mail adreslerine de mail olarak gönderilir. Başvuru formları ve ilgili evraklarının merkezimize eksiksiz teslim edilmesinden sonra tüzel kişilikle yapılan sözleşmede yer alan ödeme şartlarının yerine getirilmesinin ardından başvuruları alınmış olur.

11. Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

· Nüfus cüzdan fotokopisi

· Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)

· Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı

· Varsa öğrenim durumunu gösteren belge

· Islak imzalı başvuru formu

· Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair beyan

· Sağlık Raporu (İskele Kurulum Elemanı_Rev01 sınavları için)

İstenen belgelerini sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

12. Başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Başvuru esnasında merkezimize iletilen evraklar kontrol edilecektir. Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilecektir.

13. Gireceğim sınavın içeriği hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

14. Hangi illerde sınava girebilirim?

Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde (şantiye, meslek okulları atölyeleri, vb) sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

15. Gireceğim sınavımın bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

Merkezimizin web sayfasından veya +90 (216) 314 37 36 iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak sınavınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

16. Sınava gelirken yanımızda araç gereç getirecek miyiz?

Sınava gelirken yanınızda sadece geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) getirmeniz yeterlidir. Teorik sınavlar için kalem, silgi vb. , performans sınavı için ise gerekli tüm teçhizat ve sınav malzemeleri Boom Belgelendirme Dış Ticaret tarafından temin edilecektir.

17. Mazeretimden dolayı sınava giremediğim takdirde ne yapmalıyım?

Aday hiçbir mazeret bildirmeden sınava girmemiş ise sınav ücretini geri alamaz. Ancak mazeretini belgelemesi halinde (doktor raporu vb.) sınav hakkını tekrar kullanabilir.

18. Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım. Değiştirmem mümkün mü?

Tekrar başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Ücret fazla yatırılmış ise farkı adaya iade edilecek, ücret az yatırılmış ise eksik olan miktar adaydan talep edilecektir. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

19. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmam halinde belgemi nasıl teslim alabilirim?

Başvuru formunda yer alan “Belge Teslim Şekli” bölümünde belirtilen yöntemle teslim edilir.

Aday Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alırken “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”, “Belge Teslim Formu”nu imzalamalıdır.

20. Sınavdaki yeterlilik birimlerinden herhangi birisinden başarısız olmam halinde, nasıl Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirim?

Adaya, sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireylerin sahip olduğu "Birim Başarı Belgeleri"nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir.

21. Sınav ve sınav sonucuma nasıl itiraz/şikayet edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya önerilerinizi yazılı (faks, e-posta yoluyla) olarak Şikâyet Formu ve İtiraz Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir. Diğer itiraz ve şikayetler herhangi bir zamanda yapılabilir.

22. İtiraz/şikayetimin sonucunu nasıl ve ne zaman öğrenebilirim?

Merkezimize iletilen itiraz/şikâyetiniz kayıt altına alınacaktır. İtirazlarınız, başvurunuzun Boom Belgelendirme Dış Ticaret kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde, şikâyetleriniz ise en geç 15 işgünü içerisinde bilgilendirileceksiniz.

Karardan tatmin olunmadığı takdirde, tekrar itiraz/şikayette bulunulabilir. Bu durumda itiraz ve şikayetler bağımsız bir komite tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır.

23. Sınavda başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girebilirim miyim?

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olunan yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödenmeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkanı sağlanır.

24. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde sınav ücreti nasıl geri ödenmektedir?

Adaylar sınav başvurusu öncesinde merkezimiz tarafından belirlenen sınav ücretini yatıracaktır. Kurumsal başvurularda ücret yatırılırken dekontta adayın bilgileri (isim soyisim, TC kimlik no, giriceği sınav adı) yer almalıdır. Sınav ücreti, “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan 30-50 gün arasında adayın hesabına yatırılacaktır.

25. Alacağım belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

26. Merkezinizden aldığım yeterlilik belgemi kaybettim, ne yapmam gerekiyor?

Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dahil 120.-TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak gerekmektedir.

Adresimiz ve İletişim Bilgilerimiz

İmes Sanayi Sitesi. A Blok 109 sk. 9/B
Y.Dudullu / İstanbul / Türkiye

Telefon: 0 216 314 37 36 Faks: 0 216 420 16 43

E-posta : info@boombelgelendirme.com web: www.boombelgelendirme.com

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ:

İş Bankası Dudullu Tic. Şubesi IBAN: TR3 6000 6400 0001 1381 0005 519