Belgelendirme Ücretleri

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR


  •  Sınav Belgelendirme ücretlerine MYK Belge ücreti dâhil değildir.
  • Belge almaya hak kazanan kişilerden 150 TL MYK belge ücreti alınacaktır. (Çok tehlikeli ve tehlikeli mesleklerden olup, sınav ücreti kamu kaynaklarından karşılanan adaylardan bir kereliğe mahsus olmak üzere MYK Belge ücreti alınmaz)
  • Belgelendirme için yapılan başvuru ücretsizdir.
  • Adayın konaklama, yol gibi giderleri kendisine aittir.
  • Daha önceki düzenlenmiş olan sınavlardan başarısız olan adayların, başvurusu kapsamındaki başarısız olduğu sınavlara en fazla bir yıl içerisinde ve bir kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır. İlk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş veya aday üst üste iki sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ücreti talep edilir.
  • Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması, belgenin yıpranması vb. durumlarda, belge basımı için 250,00 TL talep edilir.

 Ücret Tarifesi

12UY0105-3/00 MAKİNE MONTAJCISI (Seviye 3)


# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 (12UY0105-3/Makine Montajcısı/ Seviye 3 750,00
12UY0105-3/A1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği 70,00
12UY0105-3/A3 Montaj ön hazırlığı 80,00
12UY0105-3/A4 Montaj 100,00
12UY0105-3/A4 Montaj 500,00

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 750,00

12UY0105-4/00 MAKİNE MONTAJCISI (Seviye 4)


# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
2 (12UY0105-3/Makine Montajcısı/ Seviye 4 800,00
12UY0105-4/A1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği 70,00
12UY0105-4/A2 Kalite yönetimi 80,00
12UY0105-4/A3 Montaj ön hazırlığı 100,00
12UY0105-4/A4 Montaj 500,00
12UY0105-4/A5 Montaj sonu işlemleri ve raporlama 50,00
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 800,00