Belgelendirme Ücretleri

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR


 •  Sınav Belgelendirme ücretlerine MYK Belge ücreti dâhil değildir.
 • Belge almaya hak kazanan kişilerden 150 TL MYK belge ücreti alınacaktır. (Çok tehlikeli ve tehlikeli mesleklerden olup, sınav ücreti kamu kaynaklarından karşılanan adaylardan bir kereliğe mahsus olmak üzere MYK Belge ücreti alınmaz)
 • Belgelendirme için yapılan başvuru ücretsizdir.
 • Adayın konaklama, yol gibi giderleri kendisine aittir.
 • Daha önceki düzenlenmiş olan sınavlardan başarısız olan adayların, başvurusu kapsamındaki başarısız olduğu sınavlara en fazla bir yıl içerisinde ve bir kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır. İlk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş veya aday üst üste iki sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ücreti talep edilir.
 • Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması, belgenin yıpranması vb. durumlarda, belge basımı için 250,00 TL talep edilir.

 Ücret Tarifesi

12UY0105-3/00 MAKİNE MONTAJCISI (Seviye 3)


1- (12UY0105-3/Makine Montajcısı/ Seviye 3 750.00 TL
Sınav Türü Teorik Performans
12UY0105-3/A1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği 70.00 TL ---
12UY0105-3/A2 Kalite yönetimi 30.00 TL 50.00 TL
12UY0105-3/A3 Montaj ön hazırlığı 35.00 TL 65.00 TL
12UY0105-3/A4 Montaj 250.00 TL 250.00 TL

12UY0105-4/00 MAKİNE MONTAJCISI (Seviye 4)


2- (12UY0105-3/Makine Montajcısı/ Seviye 4 800.00 TL
Sınav Türü Teorik Performans
12UY0105-4/A1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği 70.00 TL ---
12UY0105-4/A2 Kalite yönetimi 30.00 TL 50.00 TL
12UY0105-4/A3 Montaj ön hazırlığı 35.00 TL 65.00 TL
12UY0105-4/A4 Montaj 250.00 TL 250.00 TL
12UY0105-4/A5 Montaj sonu işlemleri ve raporlama --- 50.00 TL

 

 

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR
 1.  Sınav ve Belgelendirme ücretlerine KDV dâhildir.
 2.  Sınav ücretlerine MYK Belge Ücreti dâhil değildir.
 3. Belge almaya hak kazanan kişilerden 150,00 TL MYK Belge Ücreti alınacaktır. ( İşsizlik sigortası fonu teşvikinden faydalanmak üzere başvuru yapan ve sınavda başarılı olan adaylardan bir kereliğe mahsus olmak üzere MYK Belge Ücreti alınmaz.)
 4. Başarısız olunan birimlerde, sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ücretsiz sınav hakkı bulunur.
 5. İşsizlik sigortası fonu teşvikinden faydalanan adayların; başarısız oldukları birimlerden, sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde en az iki (2) defa daha ücretsiz sınav hakları bulunur.
 6. Adaylar işsizlik sigortası fonu teşvikinden yararlanmak istiyorlarsa Başvuru Formu’ndaki ilgili kısmı doldurmakla yükümlüdürler.
 7. Belgelendirme için yapılan başvuru ücretsizdir.
 8. Adayın konaklama, yol gibi giderleri kendisine aittir.
 9. Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması, belgenin yıpranması vb. durumlarda, belge basımı için 200,00 TL talep edilir.
 10. Belgenin yenilenmesiyle ilgili iş ve işlemler Boom Makina Dış Ticaret Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu internet sitesinde açıklanmıştır.